08:41 27 فبروری 2021
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

دکتوران اکوادور ده ها هزار شهروندان را با واکسین تقلبی واکسینه کردند.

به گزارش اسپوتنیک، کارمندان کلینک طب جایگزین به استعمال ده ها هزار واکسین تقلبی ویروس کرونا مظنون گردیده اند.

نشریه El Comercio می نویسد، دکتوران به مشتریان پروسه دورانی ادویه را مطرح نمودند که می تواند از  آلوده شدن به کووید-19 دفاع نماید. برای نجات از کرونا بائیست سه بار پیچکاری شوند. این واکسین ها به قیمت 15 دالر فروخته شده است.

گمان میرورد که مالکین این مؤسسه طبی توانسته اند 70 هزار واکسین تقلبی را بفروشند.

اما مالکین این مؤسسه تائید می کنند که فقط ویتامین و  سرم را برای حفاظت از ایمن  وجود فروخته اند.

رئیس این مؤسسه طبی تاکید می کند که آنها توانستند به کمک ویتامین تقریباً 20 هزار نفر را از مرگ حتمی نجات دهند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر