08:01 23 سپتمبر 2021
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 20
ما را در دنبال کنید

مرد بیگناه پولندی بعد از سپری 18 سال حبس، از دولت 3.5 میلیون دالر جبران خساره گرفت.

به گزارش اسپوتنیک، تاماش کوماندا شهروند پولندی بعد از سپری 18 سال حبس، تقریباً 3.5 میلیون دالر جبران خساره از دولت گرفت.

تقریباً 18 سال قبل در یکی از شهرک های کوچک دخترک 15 ساله کشته شد: این دخترک معصوم مورد تجاوز جنسی قرار گرفت که مجرم بعد از تعرض وی را در هوای یخبندان گذاشت. مجرم این تجاوز مرد 23 ساله به نام کوماندا شناخته شد که طبق قانون این کشور به 25 سال حبس مجازارت شد. چندی قبل شواهد دیگری در این دوسیه پیدا شد، منجمله بعد از معاینات طبعی معلوم شد که محبوس بی گناه می باشد. در نتیجه تاماش کوماندا را در جرم تجاوز جنسی بیگناه دانستند و بعد از 18 سال حبس آزاد گردید.

بعد از رهایی از محبس، توماش تصمیم گرفت که به محکمه عارض گردد و از دولت در حدود 4.8 میلیون جبران خساره خواست.

پارتال RMF FM خبرداده است که محکمه شهری به رژیم سربسته تصمیمی گرفت به این مرد 1281533 پول محلی پرداخته شود که معادل 3.5 میلیون دالر امریکایی می شود.

بعد از این پولیس محل مقصر اصلی را جستجو کرده آنها را بازداشت نمودند و هردو مجرم به 25 سال حبس محکوم شده اند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر