02:55 25 جون 2021
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 40
ما را در دنبال کنید

یک تن از کاربران سایت TikTok با نام استعاری Psychologee ویدیو را نشر نموده است که در آن اسرار خواب عاجل را افشا می کند.

به گزارش اسپوتنیک، این خانم در این ارتباط توضیحات داده گفت: "از حساب اشیا در مغز خود آغاز کنید، اما باید مطمئن شوید که اشیا حساب شده با هم ارتباط ندارند"

وی تاکید کرد، هر قدر که اشیا حساب شده در مغز تان تصادفی باشد، بهتر است. خانم افزود که این میتود به وی کمک کرد که از بیخوابی رهایی یابد.

به گفته مؤلف ویدیو، او این شیوه خواب را از معلم روانشناسی خود آموخته است. دیگر این که این دختر خودش روانشناس با دیپلوم می باشد.

ویدیو نشر شده این دختر در مورد فرار از بی خوابی، در جریان دو روز شهرت یافت و بیش از نیم میلیون نفر آنرا تماشا و ارزیابی کرده اند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر