01:18 24 سپتمبر 2021
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

بر اساس تحقیقات دانشمندان، حضور در مراسم مذهبی و عبادت می تواند از افسردگی انسان جلوگیری نماید.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از مجله دین و سلامت  Journal of Religion and Health، سالهاست که دین مایه آرامش و حمایت انسان ها می باشد. مطالعه جدید رابطه پیچیده بین تجربه مذهبی و صحت روحی را بررسی کرده است. محققین نتیجه گری کردند که حضور در مراسم مذهبی به شرکت کنندگان کمک می کند تا از افسردگی جلوگیری نمایند. اما برعکس، اعتقاد به وجود محافظت انسان توسط فرشته ها، خطر افسردگی را باخود دارد.

مردانی که به "حمایت فرشته ها" اعتقاد دارند، مستعد ابتلا به افسردگی هستند. محققین با مشاهده بیش از 12000 نوجوان امریکایی، از نوجوانی تا بزرگسالی رابطه بین تجربه مذهبی و افسردگی را بررسی کردند. شرکت کنندگان در ابتدا در حالی که در مکاتب در سال های 1994 و 1995 تحصیل می کردند برای این طرح انتخاب شدند. شرکت کنندگان در مورد میزان دینداری و دفعات حضور در خدمات مذهبی، و حضور کمک های الهی در طول زندگی خود طرح کردند.

نتایج نشان داد که حضور مکرر در خدمات مذهبی خطر افسردگی را در همه افراد، صرف نظر از جنسیت کاهش می دهد. با این حال، مردانی که به هدایت ماورا طبیعی و محافظت با فرشته ها اعتقاد داشتند، بیشتر در معرض افسردگی بودند. طبق گزارشات موجوده، زنان بیشتر از مردان در معرض افسردگی قرار دارند. با این همه، تحقیقات نشان می دهد که رابطه بین افسردگی و هدایت الهی در مردان بیشتر از زنان است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر