16:27 17 اپریل 2021
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

طوفان ریگبار قدرتمند چندین کشور افریقایی را قید آغوش خود کرده است.

به گزارش اسپوتنیک، کشورهای خلیج فارس به ویژه قطر و عربستان سعودی از طوفان با ریگ و ماسه بشتر متضرر گردیده اند.

در ویدیویی موجوده معلوم میشود که ابر عظیم تاریک با ریگ و ماسه مانند دیوار به خیمه های مستقر در صحرا نزدیک می شود. تقریباً هیچ کسی حتی از فاصله نزدیک معلوم نمی شود و هیچ فریادی هم شنیده نمی شود، ولی فقط سوت شدید باد شنیده می شود.

چند قبل، طوفان قوی مناطق جنوبی روسیه را در آغوش گرفت. این طوفان، قوه دید را در جاده ها تا ده متر کاهش داد که باعث مشکلات به حرکت وسایل نقلیه در این منطقه گردید.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر