جهان
دریافت لینک کوتاه
0 31
ما را در دنبال کنید

صدراعظم ناروی با نقض رژیم قرنطینه توسط پولیس کشور جریمه نقدی گردید.

به گزارش اسپوتنیک، روزنامه Dagbladet ناروی به  نقل از پولیس محل خبر داده است که خانم ایرنا سولبرگ صدراعظم ناروی در اثر نقض رژیم قرانطینه کرونا ویروس به 20 هزار کرون (تقریباً 181000 افغانی) جریمه شد.

در خبر آمده است که سولبرگ شخصیت عالی دولتی می باشد. پولیس به این عقیده است که بهتر است او جریمه نقدی گردد و به همین اساس سولبرگ به مبلغ 20 هزار کرونا ناروی جریمه نقدی گردید.

پولیس ناروی بعد از اینکه اطلاع حاصل نمود که سولبرگ با جمع از اقاربش با و صف قیودات، جشن سالروز 60 سالگی اش را تجلیل می نماید،  دست به کار شد و در نتیجه 10 تن از نزدیکان وی جریمه کردند. وی رسماً از همه معذرت خواست.

قبلاً برانت اوولکر همسر شهردار اینانتون ایالت ایلینویس که از مردم تقاضا نمود تا تدابیر قرنطینه را مراعات نماید، وی را در کافی یافتند و جریمه کردند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر