16:04 04 اگست 2021
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

وارن بافت سرمایه گذار و مدیر عامل شرکت Berkshire Hathaway در این باره حین صحبت با CNBC پیشبینی اقتصاد و همه گیر را مطرح کرد. وی ویژگی اصلی دور دوم را - غیرقابل پیش بینی نامید که تأثیر بیشتری بر مشاغل کوچک داشت.

به گزارش اسپوتنیک، بافت می گوید: " هنوز تمام نشده. منظور من از نظر غیرقابل پیش بینی بودن وضع جهانی است. همه اینها بسیار غیرقابل پیش بینی بود، اما برای اکثر مردم و شرکت ها نتیجه بهتری داشت نسبت به آنچه انتظار داشتند”. وی صنعت فروش موترها را به عنوان نمونه ذکر کرد.

میلیاردر از بیماری همه گیر بزرگترین عبرت را آموخته و درک می کند که دنیا چگونه می تواند برای شرایط اضطراری که ناگزیر اتفاق می افتد آماده شود. "من فهمیدم که مردم آنقدر که فکر می کنند نمی دانند. اما مهمترین چیزی را که آموخته یم، این است که باید یک بیماری همه گیر اتفاق می افتاد، و این بدترین چیزی نیست که می توان تصور کرد "، این سرمایه گذار تأكید كرد كه جامعه باید برای چیزهای كه هنوز وجود ندارند آماده باشد، زیرا دیر یا زود اتفاق می افتد. به طور مثال، او اطمینان دارد که همه گیری دیگری رخ خواهد داد. "ما می دانیم که یک تهدید هستوی، کیمیاوی ، بیولوژیکی و در حال حاضر سایبری وجود دارد. هر كدام از آنها فرصتهای وحشتناكی دارند. "

در ماه می، وارن بافت جانشین خود را به عنوان رئیس Berkshire Hathaway انتخاب كرد. به گفته بافت 90 ساله، اعضای هیئت مدیره توافق کردند که اگر اتفاقی برای میلیاردر بیفتد ، پس از آن معاون رئیس شرکت گرگ آبل جای او را خواهد گرفت.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر