17:40 04 اگست 2021
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 01
ما را در دنبال کنید

نیروهای امنیتی افغانستان در شهر کابل یک گروه سه نفری سارقین مسلح را بازداشت نمودند.

به گزارش اسپوتنیک، وزارت داخله افغانستان با نشر خبرنامه‌ای اعلام کرده است که یک گروه سه نفری سارقین مسلح حرفوی توسط پولیس کابل بازداشت گردیدند.


وزارت داخله گفته است که منسوبین پولیس حوزه اول شهر کابل در پی راه اندازی یک عملیات هدفمند، سه تن را که ذریعه یک موتر تیز رفتار پول و موبایل باشنده‌گان کابل را با تهدید اسلحه به سرقت میبردند، از ساحه تپه نادرخان بازداشت نمودند.
گفته می‌شود که سارقین بازداشت شده ذریعه یک واسطه تیز رفتار "سراچه" زیر عنوان راننده و مسافر پول و موبایل راکبین را با تهدید اسلحه سرقت مینمودند.
این وزارت می‌افزاید که یک میل تفنگچه از نزد سارقین بدست آمده است.
با افزایش میزان فقر، سرقت و دزدی در کشور به شدت افزایش یافته و حتا پای معاون اول رییس جمهور نیز چندی پیش به مبارزه با این پدیده کشیده شد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر