03:17 28 اکتوبر 2021
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

مقامات نیویارک تصمیم گرفته اند تا برای کسانیکه از واکسین استفاده می‌کنند، پول پرداخت کنند.

به گزارش اسپوتنیک، شهردار نیویارک در برگه توییتر برای هرکسی که اولین دوز واکسین علیه کرونا را استفاده کند، 100 دالر پیشنهاد کرده است.


شهردار نوشته است: "خیلی ساده، از روز جمعه اولین دوز واکسین علیه کرونا را دریافت کنید، 100 دالر جایزه بگیرید."
ایده ارائه مشوق مالی در شماری از ایالت‌های امریکا موفقیت آمیز بوده است. برای مثال واکسیناسیون در ایالت اوهایو پس از ارائه جایزه به میزان 33 درصد افزایش یافت. کالیفرنیا نیز یک مسابقه بخت‌آزمایی 116.5 میلیون دالری را برای این امر اختصاص داده است. ایالت کلرادو نیز وعده‌ یک جایزه بخت‌آزمایی یک میلیون دالری را به واکسین‌زنندگان داده است.
طبق گزارش وزارت صحت این ایالت، 54.4 درصد از مردم بطور کامل تاهنوز واکسینه شده اند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر