06:07 22 سپتمبر 2021
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

معاون بخش اطلاعاتی و مطبوعاتی وزارت امور خارجه می گوید که روسیه و جهان اسلام باید برابر جنگ اطلاعاتی غرب مقابله کنند.

به گزارش اسپوتنیک، الكساندر بیكانتوف، معاون مدیر بخش اطلاعاتی و مطبوعاتی وزارت امور خارجه روسیه می‌گوید که روسیه و کشورهای اسلامی باید با هم در برابر جنگ‌های اطلاعاتی مقابله کنند.

این تاکید دارد: "این جنگ علیه کشورهای غربی با رویکردهای ارزشی متفاوت از نئولیبرالیسم به راه افتاده و در حال انجام است. برای این منظور، یک پیش زمینه اطلاعاتی منفی شکل گرفته است که، همه مشکلات در کشورهایی مانند روسیه، چین، ایران، کشورهای جهان اسلام ملتهب شده و موفقیتهای این کشورها نشان داده نشود. هدف از این همه تضعیف مخالفان از طریق بی اعتبار کردن حداکثر آنها در فضای اطلاعات جهانی است".
وی افزود: ترفند دیگر در جنگ اطلاعاتی تقسیم رسانه های جهان به "صحیح" و "نادرست" توسط غرب با دریافت پول از بودجه دولت است.
بیکانتوف در ادامه افزود: "وزارت امور خارجه روسیه متقاعد شده است كه  مسكو و جهان اسلام به طور عینی به جلوگیری از جنگ اطلاعاتی، تقویت چند قطبی اطلاعات نیاز دارند. ما طرفدار انحصار کمک های مالی غربی در این خصوص هستیم".

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر