09:59 23 سپتمبر 2021
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 01
ما را در دنبال کنید

طالبان دیروز با طالبان امروز بسیار فرق دارد.

به گزارش اسپوتنیک، ماچیتیدزه کارشناس سیاسی می گوید:  «"من تمایل دارم که باور کنم، زیرا آنها مجبور اند که کشور را رشد دهند، که در شرایط سخت اقتصادی قرار دارد. امسال، یک شکست شدید در محصولات رخ داد ، وضعیت همه گیری نیز در حال تشدید است. آنها به کمک های خارجی احتیاج خواهند داشت.آنها می توانند فقط با کمک کسی، یعنی کمک دولت های دیگر، کشور خود را رشد دهند".

یک تن از نمایندگان طالبان اظهار داشته است که شرایط زندگی امروز نسبت به 20  سال گذشته تغییر نموده است، ما هم تغییر کرده یم. جهان نیز تغییر کرده و همه ما در جریان تغییرات قرار دارم.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر