09:10 27 اکتوبر 2021
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

ایالات متحده می تواند فروش اولین جنگنده نسل پنجم جهان ، F-22 Raptor را به متحدان خود مانند جاپان، اسرائیل و آسترالیا آغاز کند.

به گزارش اسپوتنیک، ده درایو به اسنادی محرمی در مورد جنگنده نسل پنجم امریکایی دست یافته است، یک گزینه دیگر برای فروش جنگنده وجود داشت که دو سال توقف در تولید آن بود.

در مرحله تولید اول، چهل هواپیما با 8.3 میلیارد دالر هزینه و درمرحله دوم، 11.6 میلیارد دالر هزینه خواهد شد.

این نشریه خاطرنشان می کند که F-22 Raptor سه گروه از سیستم ها را دریافت کرد، انتقال فناوری که متحدان ایالات متحده به آنها اجازه نمی دادند. یکی از این گروهها، به ویژه، بهبود بردار رانش دو بعدی و توانایی جنگنده برای سفر با سرعت مافوق صوت در هنگام حرکت را شامل می شود.

درایو خاطرنشان می کند که بخشی از فناوری که F-22 Raptor صادراتی می توانست دریافت کند، بعداً در F-35 Lightning II گنجانده شد.

خاطرنشان شده است که ایالات متحده اجازه محلی سازی تولید F-22 Raptor صادراتی را نمی دهد و نرم افزار آن به طور کامل برای خریداران بسته می شود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر