23:41 12 اپریل 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 12
ما را در دنبال کنید

والی پیشین بلخ، دکتر عبدالله رییس اجرایی را به خلق بحران در کشور متهم کرد و از مردم می خواهد که نیروهای امنیتی را در جاده ها مصروف نسازند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از آریانا نیوز، عطا محمد نور والی پیشین بلخ گفت: "هستند کسانی که با خلق کردن بحران و یا تهدید کشور به بحران خود را به نام و نان رساندند و از همین طریق تکه پارچه از قدرت برای شان رسیده است".

عطا نور که در  روز های اخیر پیکار های انتخاباتی به گونه غییر مستقیم حمایت خودش را دسته انتخاباتی دولت ساز اعلام کرد، شاید امروز از همان خاطر است که مردم را می گویند: به اعتراض ها نروند و نیروهای امنیتی را مصروف زیرا نظامی پوشان افغان حق سرکوب آنها را دارند.

والی پیشین بلخ می افزاید: "من مطمین هستم که قوای قهرمان ما این‌ها را وقت و موقع نمی‌دهند، چون آن طرف نیاز است که جبهات گرم و سنگرهای خط مقدم را حفظ کنند و این طرف این‌ها را در داخل مصروف بکنند. طبعا حق دارند که سرکوب‌شان کنند".

دسته انتخاباتی ثبات همگرایی می گوید این اعتراضات شخصی نیست، زیرا مردم حق رای شان را از کمیسیون مطالبه می کنند و نیروهای امنیتی هم مسوولیت تامین امنیت آنها را دارند نه حق سرکوب شان را.

 سخنگوی دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی می گوید: "نیروهای امنیتی از مردم افغانستان است همیشه از مردم افغانستان حفاظت کرده است و امید واری ما این است که در مسایل سیاسی انها دخیل نشوند و آله دست برای تامین سیاست های برخی حلقات خاص نشوند".

با این حال گفته های عطا نور در صفحات اجتماعی با مخالفت های زیادی رو به رو شد، تا حدی که مردم وی را امپراطور کاذب خواندند و برخی کاربران نوشتند که عطانور منافع خودش را در این اعتراضات به خطر می بیند از این رو حق سرکوب مردم ملکی را به نیروهای امنیتی می دهد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر