افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 01
ما را در دنبال کنید

والی فاریاب می‌گوید که برخی از اشخاص بی شرمانه توقع دارند که برایشان چیزی برسد.

به گزارش اسپوتنیک، نقیب‌الله فایق، والی ولایت فاریاب در صفحه تویتراش نوشته گماشته است که بودجه كرونا يك درد سر تازه به واليان است.


والی فاریاب با نوشتن اینکه مردم هرلحظه شفافيت درمصرف را دنبال ميكنند اما استقبال ميكنيم، گفته است: "كسانی هستند که بی‌شرمانه توقع دارند تاچيزی برایشان برسد واگر نرسد والی‌ها را بدون حساب وپرسان دزد وفاسد گفته، متضررين قرنطين راعليه حكومت تحريك ميكنند."
آقای فایق در ادامه نوشته است: "اين افراد به اندازه كرونامضر هستند."
شایان ذکر است که والی ولایت فاریاب روز گذشته نیز از گفته بود که فارياب باوجود تهديد بلند كرونا از سبب 21000 مهاجر برگشته ازايران، نتيجه بخشی از سمپل های ارسالی مريضان مشكوك به كرونامنفی بوده است.
به اساس آخرین گزارش‌ها در این ولایت تا هنوز 6 واقعه مثبت بوده است که از این میان یک تن بهبود یافته است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر