افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 03
ما را در دنبال کنید

انتقادها از افزایش بهای مواد خوراکی در حالی افزایش یافته‌اند که در برخی از کشورهای اسلامی با رسیدن رمضان، نرخ مواد خوراکی کاهش می‌یابد.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، باشنده‌‌گان ولایت بلخ از افزایش بهای مواد خوراکی به ویژه بهای روغن مایع در این ولایت، شکایت دارند.

آنان می‌گویند که از دو هفته بدینسو و با آمدن ماه رمضان، بهای آرد، روغن، برنج و اقلام خوراکی دیگر به‌گونۀ‌ چشمگیری افزایش یافته‌اند.

محمدصدیق، یکی از باشنده‌گان بلخ گفت: "یک بشکه روغن آفتاب پرست به 700 افغانی رسیده و ممکن به 800 برسد. یک بوجی آرد که قبلا 1100 افغانی می‌خریدیم به 2000 افغانی رسیدهاست".

عبدالجلیل، باشندۀ دیگر بلخ می‌گوید: "کار و روزگار نیست. مردم افغانستان تکه تکه شده‌اند".

درحال حاضر بهای یک بوری آرد در بازارهای شهر مزارشریف به 1600 افغانی، بهای یک بوری برنج به 2200 افغانی و بهای یک قطی روغن مایع به 750 افغانی رسیده‌است. باشنده‌گان نادار بلخ با شکایت از بلند بودن قیمت‎‌ها، گفته‌اند که توان خرید مواد غذایی را ندارند.

طاهر، باشندۀ شهر مزارشریف گفت: "آرد نیست و توانایی خرید نداریم. وقتی توانایی نداریم هیچ تمنای داشتن‌اش ره نمی‌کنیم".

فروشنده‌گان مواد خوراکی در مزار شریف می‌پذیرند که بهای روغن مایع در این روزها به‌گونه‌یی بی‌پیشینه‌یی افزایش یافته‌است.

ناصر، یک فروشنده در بلخ گفت: "یگانه چیزی که خیلی نرخش بلند است، روغن است".

نصیراحمد قاسمی، مدیر عامل اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری بلخ دربارۀ افزایش قیمت‌ها گفت: "تاجرهای ما یک تکس به دولت افغانستان می‌پردازند و یک تکس هم به مخالفین مسلح. هر قدر که مصارف تاجران بلند برود، نرخ جنس هم به همان اندازه بلند می‌رود".

انتقادها از افزایش بهای مواد خوراکی در حالی افزایش یافته‌اند که بر بنیاد گزارش‌ها، بازرگانان در برخی از کشورهای اسلامی در ماه رمضان در بهای مواد خوراکی تخفیف می‌آورند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر