23:30 27 سپتمبر 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 22
ما را در دنبال کنید

سرپرست بانک مرکزی یکی از اقارب نزدیک غنی، افغانستان را ترک کرد.

به گزارش اسپوتنیک، اجمل احمدی رئیس سابق بانک مرکزی افغانستان گفت: "شنبه شب من نگران شدم و برای احتیاط تکت هواپیما به روز دوشنبه را خریدم سپس روز یکشنبه سر کار رفتم، معاونم را بجای خود سرپرست گذاشتم.

از این که کارمندان بانک مرکزی را رها کردم، خود را بسیار خراب احساس کردم. من بلیط هواپیمای کام ایر را روز یکشنبه ساعت هفت عصر دریافت کردم.

اجمل احمدی می گوید: "من زمانی که در هوا پیما نشستم، فکر کردم زمین از زیر پایم رفت. من فکر می کردم که پرواز من لغو می شود و هرج و مرج ایجاد می شود، تصمیم گرفتم از هواپیما پیاده شوم و متوجه هواپیمای نظامی دیگری شدم، به نوعی همکاران نزدیک مرا سوار هواپیما کردند. "

به گفته وی، سقوط دولت افغانستان سریع بود. احمدی گفت "نمی تواند" اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان را بخاطر عدم آماده سازی طرح گذار ببخشد.

وضعیت افغانستان با گسترش حملات گروه طالبان (گروه ممنوع در روسیه) به ویژه در هفته های اخیر وخیم تر شده است.

گفتنی است که اشرف غنی عصر روز یک‌شنبه ارگ را ترک کرد و از میدان هوایی کابل به جای نامعلومی سفر کرده است. تا هنوز هیچ کشوی ورود غنی را در خاک خود تایید نکرده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر