خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

دانشمندان روسیه اعلام کردند که آنها 18 جهش جدید ویروس کرونا را در بدن یک بیمار کشف نموده‌اند.

به گزارش اسپوتنیک، دانشمندان روسیه وضعیت بیماری را توصیف کردند که در بدن وی ویروس کرونا SARS-CoV2  هژده جهش جدید پیدا کرد.

خاطر نشان می‌گردد که  که جهش های ویروس کرونا در خانمی 47 ساله که به بیماری لنفوم مرحله چهار (سرطان غدد لنفاوی) دجار بود، مشاهده شد. وی در آپریل 2020 به ویروس کرونا مبتلا شد، به طور منظم تست COVID-19 وی انجام می شد و نتایج او  تا 9 سپتامبر مثبت بود.

برای معلوم نمودن گزینه اصلی ویروس، دانشمندان ژنوم ویروس کرونا را از بیماری گرفتند که احتمالاً این زن را آلوده نموده بود. پس از مقایسه نمونه های گرفته شده ، متخصصان به این نتیجه رسیدند که ویروس 18 جهش جدید در بدن بیمار دومی، از جمله دو مورد در ژن پروتئین S دریافت نموده است ، همان مواردی که قبلاً در راسو های دانمارکی مشاهده شده بود.

کنستانتین کروتوفسکی، استاد گروه ژنومیک و بیوانفورماتیک دانشگاه فدرال سیبری، پروفسور دانشگاه گوتینگن خاطرنشان کرد که این جهش ها تا حدی با جهاتی که قبلاً در طی تکامل ویروس در بیماران دیگر با ایمنی سرکوب شده مشاهده شده اند و با گونه جدید "انگلیس" بوجود آمده اند ، همزمان هستند.

متخصص تأکید کرد: اما در این تحقیقات روسیه بود که برای اولین بار به طور متقاعد کننده ای نشان داد که به دست آوردن تعداد زیادی جهش نتیجه مدت طولانی ماندن SARS-CoV2  در یک ارگانیسم است.

وی خاطرنشان کرد که نتیجه گیری در مورد گسترش گونه جدید "روسی" زود از وقت است، زیرا فقط یک مورد گزارش شده است.