خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

نماینده سازمان بهداشت جهانی در روسیه به به کسانی که از واکسیناسیون خودداری می کنند، توصیه کرد که در خانه بمانند و جایی نروید.

به گزارش اسپوتنیک، ملیتا ویونویچ، نماینده سازمان بهداشت جهانی در روسیه برای به کسانی که از واکسیناسیون علیه ویروس کرونا در طی شیوع بیماری امتناع می ورزند،  توصیه  کرد که در خانه بمانند و جایی نروید.

وی خاطرنشان کرد که COVID-19 یک بیماری جدید، جدی و اذیت کننده است که عواقب آن برای سلامتی بسیارجدی است.

ملیتا ویونویچ همچنین گفت: "تصمیم گیری برای عدم واکسیناسیون عواقب مضاعفی دارد: اول اینکه خود شما در معرض خطر هستید و دوم اینکه خطر انتقال عفونت به افراد دیگر را دارید."

وی افزود: به غیر از واکسن، هیچ راه دیگری برای تقویت ایمنی در برابر ویروس کرونا وجود ندارد.

 ویونویچ تصریح کرد: "عفونت هایی وجود دارد که هیچ سطح ایمنی نمی تواند به آنها کمک کند." به عنوان مثال، این موارد شامل سرخک و آبله است.  

در عین حال، یک فرد سالم که سلولهایشان آسیب ندیده باشد، هر ویروسی را آسان تر از دیگران سپری خواهد کرد.

ملیتا ویونویچ در ماه فبروری ، واکسن روسی ثبت شده را دریافت کرد، اما مشخص نشده که کدام یک از دو واکسن - "EpiVacCorona" یا "Sputnik V".