7 May 2014, 13:49

امروز در روسیه از جشن رادیو تجلیل به عمل میاید

День радио

درسال 1895 در این روز فیزیک دان روسی الکساندر پاپوف با شروع توسعه سریع فن آوری های بیسیم، اولین برنامه رادیویی را اجرا کرد. در سال های 20 قرن بیست، شبکه های رادیویی گسترده ای ظاهر شدند و بعد از 30 سال شبکه های تلویزیونی پدید آمدند.

. در این روز میلیون ها بیننده تلویزیونی و شنوندگان برنامه های رادیویی در کنار کارکنان شاخه ارتباطات و تهیه کنندگان برنامه های رادیویی جشن می گیرند.

رادیو، علی رغم رقابت شدید رسانه های الکترونیک، به صورت تعجب آوری محکم و پابرجاست. شنوندگان همانند سابق خواستار پخش برنامه هایی با محتوای هنری، تحلیلی و اطلاعاتی هستند. جایگاه ویژه مختص رادیو های بین المللی است که رادیو صدای روسیه در این میان مستقیم ترین ارتباطات را داراست.

اکنون بیشتر از خود روسیه در خارج از مرزهای این کشور به زبان روسی سخن می گویند. توجه و علاقه به آنچه که در کشور رخ می دهد بی نظیر است. مردم نمی خواهند زبان روسی را فراموش کنند ، زبانی که بیش از 300 میلیون نفر به آن سخن می گویند. بی شک ، رادیویی که برنامه هایی به زبان روسی و بسیاری از زبان های دیگر برای کل جهان پخش می کند شنودگان خود را خواهد داشت.

"صدای روسیه" ده ها هزار نامه از شنوندگان خود دریافت می کند.

بیشترین نامه ها از آلمان ، هند ، ژاپن ، آمریکا و بریتانیاست. پیغام هایی نیز از نقاط عجیب و غریب کره زمین همانند بنین، بلیز، بورکینا فاسو، زامبیا، کنگو ، ساحل عاج ، گینه بیسائو، موریس، ماداگاسکار ، رئونیون، ترینیداد و توباگو و غیره می رسد. متن محرمانه این نامه ها گواه آن است که خبرنگاران ما همانند دوستان نزدیکشان هستند، می توان موفقیت ها و ناکامی ها ی خود را با آنها مطرح کرد، در خصوص خانواده خود و اوضاع در کشور صحبت نمود و پند و نصیحت خواست.

خیلی از روس ها خارج از خانه هستند. برای این دسته از مردم ارتباط صدایی با مسکو به واسطه رادیو " صدای روسیه " حامی مهمی محسوب می شود. " صدای روسیه" باید به طور گسترده و مطمئن به جلو گام بردارد. آرزو می کنم که" صدای روسیه"سنت های میهنی خود را در جهان چند رسانه ای جدید حفظ نموده و رادیویی پرشنونده و جهانی در تمامی قاره ها باشد.

امروز " صدای روسیه " به چندین زبان برنامه دارد که در بیش از 160 کشور و همچنین در اینترنت پخش می شوند.

  •  
    در میان گذاشتن