13 March 2015, 15:20

پیشنهاد حسن روحانی به عشق اباد

پیشنهاد حسن روحانی به عشق اباد

همکاری ایران و ترکمنستان در عرصه انرژی موضوع مرکزی مذاکرات روسای جمهوری دو دولت همجوار – قربان قلی بیردی مخمیدوف حسن روحانی، تشکیل داد.

رئیس جمهور ایران در جریان بازدید دو روزه خود از ترکمنستان اعلام داشت که جمهوری اسلامی اماده است ترانزیت نفت، گاز و انرژی برق ترکمنستان را به کشورهای دیگر تامین کند.

علاقمندی ایران به ترانزیت منابع انرژی ترکمنستان به کشورهای دیگر میتواند حل مساله راجع به تنوع طرق صادرات گاز ترکمنستان را بطور قابل ملاحظه سهل تر سازد. در این صورت ضرورت احداث خط لوله گاز از طریق کف بحیره کسپین برای صدور گاز ترکمنستان به بازار اروپا از طریق دهلیز جنوبی انرژی از بین میرود. ولی موضوع مورد اختلاف در اینجا تحریمات بین المللی باقی می ماند که امریکا علیه ایران نسبت پروگرام اتمی انکشور وضع نموده و تحقق پروژه های بزرگ مقیاس را با شرکت ایران مستثنی می سازد.

به چه زودی میتوان تحقق پلان های مجوزه را انتظار داشت؟ کارشناس ایرانی عماد ابشناس در مصاحبه با خبرنگار ما مارینا ال – شا ُلان در زمینه چنین تبصره نمود:

ثبت صدا

حسن روحانی در ملاقات با همتای ترکمن خود یکی از عرصه های اولویتی همکاری ترکمنستان – ایران کار مشترک در باره مساله بهبودبخشیدن پایگاه حقوقی بحیره کسپین خواند که، منجمله، امکان تعیین نمودن انجام مشترک امور تفحصی – اکتشافی در معادن نفت و گازخیز بحری را فراهم می سازد. به گفته کارشناس ایرانی، در این عرصه محدودیت های قابل ملاحظه برای تحقق کارهای بزرگ مقیاس وجود دارند. عماد ابشناس میگوید:

ثبت صدا

کارشناس ایرانی همچنان خاطرنشان ساخت که یکی از وظایف مهم که امروز در برابر ایران و دول دیگر اطراف بحیره کسپین قرار دارد – عبارت از اتخاذ اقدامات ضروری بصورت مساعی مشترک هماهنگ می باشد، تا توازن ایکالوژیکی و منابع بیولوژیکی بحیره کسپین حفظ گردند. به گفته عماد ابشناس، ایران به این ارتباط جهت در میان گذاشتن تجارب خود اماده است:

ثبت صدا

میخواهیم یاداوری نمائیم که رئیس جمهور ایران طی بازدید دو روزه در عشق اباد اقامت داشت. در نتیجه بازدید مجموعه بزرگ اسناد که در جمله انها موافقت نامه راجع به همکاری بین اتاق های تجارت و صنایع و 15 یاداشت تفاهم راجع به تفاهم متقابل به ارتباط مشارکت در عرصه های ترانسپورت، نفت و شیمی، انرژی برق، علوم، تحصیلات و صادرات محصولات زراعتی شامل اند، امضا گردیدند.

  •  
    در میان گذاشتن