30 March 2015, 16:15

سواستوپل- شهر مردان باغیرت و قهرمان

سواستوپل- شهر مردان باغیرت و قهرمان

فاشیست های آلمان به نفت قفقاز و ایران ضرورت داشتند,  به همین علت سواستوپل را مورد حمله قوی زمینی و هوائی خود قرار دادند.

دفاع از سواستوپل- یکی از صفحات افسانه ای تاریخ مبارزه ملت شوروی با اشغالگران فاشیست میباشد. قهرمانی مدافعان سواستوپل که طی 250 روز از شهر دفاع کردند الهام بخش تمام کسانی بود که در جبهه های جنگ و در عقب جبهه به نام پیروزی دست به شاهکارهای تازه می زدند .

جنگ کبیر میهنی برای اهالی سواستوپل و سربازان کشتی های قوای بحیره سیاه، آزمایش بسیار سختی بود. سواستوپل یکی از اولین شهرهای اتحاد شوروی بود که 22 ماه جون سال 1941 میلادی در ساعت 3 و 15 دقیقه مورد بمباران هوایی فاشیست ها قرار گرفت. سیستم دافع هوایی قوای بحیره سیاه با موفقیت اولین حملات اشغالگران را دفع کرد .

والری والودین، مدیر موزیم مجموعه تاریخی – یادبود مدافعان قهرمان سواستوپل « دسته 35 دفاع ساحلی» در باره نقشه های فاشیست ها اظهارداشته گفت: "سواستوپل هدف دو طیارات بمب افگن فاشیست های آلمان قرار گرفت که از میدان های هوائی رومانیا و بلغارستان پرواز می کردند. هدف آنها پرتاب مین های مقناطیسی کاملا جدید بر بندر سواستوپل بود تا بتوانند جای اسکادریل در محل استقرار آن را تحکیم بخشد. زیرا نفت در اروپا فقط در رومانیا وجود داشت. برای رساندن نفت به ارتش و خط جبهه، راه آبی برای تانکر ها ترجیح داده می شد، مثلا بسوی قفقاز شمالی که آنها قصد تصرف آنجا را نیز داشتند. نفت قفقاز و ایران برای فاشیست ها لازم بود" .

اما نقشه آنها با توپخانه هوایی و کشتی های قوای بحیره سیاه بر هم خورد. پس از حمله ارتش آلمان به شبه جزیره کریمه ، دفاع از شهر شروع شد و 250 روز ادامه یافت. 4 نوامبر سال 1941 میلادی قومانداتن عمومی قوا ، محله دفاع سواستوپل را ایجاد کرد. نیروهای شوروی ارتش پریموریه و کشتی های قوای بحیره سیاه در نوامبر و دسامبر سال 1941 میلادی دو حمله بزرگ ارتش 11 «مانشتین» را دفع کردند .

آندری مالگین مدیر موزیم مرکزی « تاورید» (در سیمفروپل) در این باره گفت: " آلمانی ها بدون تصرف سواستوپل، نمی توانستند به سوی قفقاز شمالی پیشروی کنند. اوایل سال 1942 میلادی پس از شکست نیروهای آلمان در حومه مسکو، هیتلر نقشه استراتژیک را تغییر داد. ضربه می بایست به قفقاز شمالی وارد می شد که به دریای «ولگا» راه داشت تا بتوان اتحاد شوروی را از مراکز نفتی جدا کرد و تخنیک آلات آن را بدون سوخت گذاشت. آنها نمی توانستند بدون تصرف سواستوپل این نقشه را عملی سازند. اما ارتش آلمان بیش از شش ماه در حومه سواستوپل مصروف جنگ شد. در طی این مدت استحکامات دفاعی در شمال قفقاز ساخته شد .

برعلاوه, نبرد در سر سواستوپل باعث کاهش فعالیت نیروهای آلمان در حومه استالینگراد شد. قوای بحری نیز متداوم از مدافعان شهر حمایت می کرد. سواستوپل به محاصره نزدیک می شد، نیروهای اضافی، مهمات، مواد غذایی را به آنجا می رساند و زخمی ها و افراد سالخورده و زنان و کودکان را از آنجا خارج می کرد و به انداخت های توپچی به مواضع دشمن می پرداخت. وقتی کشتی ها دیگر نتوانستند به سواستوپل نزدیک شوند، کشتی های تحت البحری وظایف آنها را انجام می داد .

نیروهای شوروی 9 ماه جولای سال 1942 میلادی شهر را ترک کردند. اما پس از 2 سال، 7 ماه می سال 1944 میلادی اردوی چهارم جبهه اوکراین حمله به استحکامات دفاعی آلمانی ها در « کوه ساپون» را آغاز کرد و 9 ماه می شهر آزاد شد .

به افتخار شاهکاری مدافعان شهر، به تاریخ 22 ماه دسامبر سال 1942 میلادی مدال « دفاع از سواستوپل» تأسیس شد ودر 8 ماه می سال 1965 میلادی سواستوپل « شهر قهرمان» مسما گردید .

  •  
    در میان گذاشتن