19 March 2015, 12:22

مراسم یاد بود از بیستمین سالروز شهادت عبدالعلی مزاری در مسکو

در مسکو از بیستمین سالگرد شهادت عبدالعلی مزاری طی مراسم باشکوهی تجلیل به عمل آمد.

در این مراسم دیپلوماتان سفارت افغانستان مقیم مسکو, تعداد زیاد از افغان های مقیم روسیه, استادان و افغانستان شناسان اشتراک نموده بودند.

 

  •  
    در میان گذاشتن