5 April 2015, 01:05

امریکا داعش را اکمالات میکند

امریکا داعش را اکمالات میکند

سرپرست اداری و مالی اداره اوقاف شیعیان عراق اظهرا داشته استد، فیلم های را در اختیار دارد و آن ثابت می کند که ائتلاف بین المللی، از طریق هوایی توسط فراشوتگروه تروریستی داعش را اکالات تسلحاتی می نماید.

آژانس خبری شبکه العالم،"سامی المسعودی" تاکید کرد: المسعودی که در تکریت، با شبکه السومریه گفت وگو می کرد، خاطر نشان کرد: نیروهای بسیج مردمی عراق حاضر اند در صورت درخواست دولت، این اسناد را در اختیار ایشان بگذارند.
وی با رد ادعای طایفه ای بودن رویکردِ بسیج مردمی، تاکید کرد که یک ستون کامل از نیروهای بسیج مردمی، از مردم صلاح الدین و منطقه العلم هستند و این مساله ثابت می کند که بسیج مردمی، جناح طایفه ای ندارد.
المسعودی سپس با رد شایعات مربوط به حضور نیروهای ایرانی در جمع نیروهای بسیج مردمی خاطر نشان کرد: نقش ایران فقط به مشورت و آموزش محدود می شود و هیچ یک از نیروهای ایرانی در اینجا حضور ندارند.
تاکنون چندین فیلم از پرتاب جعبه ها و صندوق های کمک های تسلیحاتی برای تروریست های داعش توسط طیارات آمریکایی بر روی سایت های مختلف منتشر شده است. شماری از نمایندگان مجلس عراق، از دولت عراق خواسته اند، آمریکا را به توضیح در این زمینه وادار کند.

  •  
    در میان گذاشتن