05:29 13 اگست 2020
تحلیل و مقالات
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

روزنامه «وال ستریت ژورنال» می نویسد، خالد شیخ محمد سازمانده احتمالی اعمال تروریستی 11 سپتمبر سال 2001 راجع به آمادگی خود به طرفداری از اشخاصی که علیه حکومت عربستان سعودی عارض شده، اعلام داشته است.

عبدالباری عطوان در مقاله منتشره در نشریه «الرای الیوم» (انگلستان) می نویسد، او خبر داد که برای انجام دادن این کار در صورت آماده خواهد بود، اگر مقامات فدرالی برای او جزای اعدام در محکمه تریبونال نظامی که در پایگاه نظامی در کوبا جریان دارد، مطالبه نکند. اگر این خبر تائید شود، پس الریاض با مشکلات بسیار جدی مالی مواجه خواهد شد، به خاطریکه 15 تن از جمله 19 تروریست که اعمال تروریستی را انجام داده، اتباع عربستان سعودی بودند.

خالد شیخ محمد - «جعبه سیاه» برای سازمان تروریستی «القاعده» (سازمان تروریستی ممنوع در فدراسیون روسیه – تبصره مدیریت مسوول)، است که در عقب حملات 11 سپتمبر قرار داشت. تروریست بر معلومات لازم دسترسی دارد، از همینرو ادارات استخباراتی امریکا او را یکجا با همرزم اش رمزی بن الشیباح در شهر کراچی پاکستان بعد از نشر فلم مستند راجع به اعمال تروریستی 11 سپتمبر توسط کمپنی تلویزیونی «الجزیره» زنده دستگیر کرد.

وکلای مدافع نامه خالد شیخ محمد را به منظور همکاری برای لغو حکم اعدام محکمه فدرالی مانهیتن، جای که عریضه دسته جمعی علیه مقامات عربستان سعودی از نام بیش از 800 نفر که در جمله آنها اقارب کشته شدگان و همچنان صدمه دیدگان در اعمال تروریستی 11 سپتمبر شامل اند، بررسی میشود، ارسال داشته اند.

در سال 2016 کانگرس امریکا قانون «عدالت برضد حامیان تروریزم» (JASTA) تصویب کرد. این قانون به مقامات امریکا امکان لغو مصوونیت حاکمیتی که مانع عرایض علیه حکومت های کشورهای دیگر میگردید که مسوول اعمال تروریستی در امریکا بودند، فراهم ساخت. به این ترتیب، عربستان سعودی اولتر از همه در نوبت سپردن عرایض علیه آن قرار گرفته است.

عجیب اینکه با قانون تصویب شده JASTA بارک اوباما رئیس جمهور اسبق امریکا مخالفت نمود که خاندان حاکم عرستان سعودی او را یکی از دشمنان سوگندخورده خود محسوب میکرد. رئیس جمهور امریکا در مورد به مرحله اجراگذاشتن قانون از حق ویتو استفاده کرد. اوباما در یادداشت توضیح کرده بود که این قانون میتواند به منافع امریکا در شرق نزدیک زیان جدی وارد کند. باوجود این همه، هردو مجلس کانگرس عملاً به اتفاق آرا علیه فیصله رئیس جمهور رای دادند.

خالد شیخ محمد برای ارایه ثبوت ها راجع به شرکت اشخاص رسمی خانواده حاکم عربستان سعودی و ممکن، دول دیگر خلیج فارس، مانند قطر (تحریکات «الجزیره» و امارت متحده عربی (شرکت مروان الشیخی در عمل تروریستی) اظهار آمادگی نموده است. حمایت «القاعده» اهمیت تعیین کننده خواهد داشت، چون عارضان تا به حال نمی توانند ثبوت های مستند راجع به شرکت کدام یکی از کشورهای یادشده، بشمول عربستان سعودی، در عمل تروریستی، ارایه کنند که در نتیجه آن تقریباً سه هزار نفر کشته شدند و خسارات عظیم نسبت فروریختن برج های مرکز تجارت جهانی به بار آمد.

کمیسیون کانگرس امریکا که وضع مربوط به اعمال تروریستی 11 سپتمبر بررسی میکند راجع به عدم دخالت عربستان سعودی در حملات اعلام داشته است.

عادل ال جوبیر وزیر خارجه عربستان سعودی تهدید کرده که اوراق بهادار خزانه امریکا و اسناد دیگر به مبلغ 750 میلیارد دالر را در صورت تصویب قانون JASTA توسط کانگرس خارج خواهد کرد. ولی بعداً او از تهدیدهای خود بنابر هراس از عواقب ممکن صرفنظر کرد.

در حال حاضر کمپنی های حقوقی 12 عریضه راجع به پرداخت جبران خساره از نام اقارب 2500 کشته شده، 20 هزار زخمی و ده ها کمپنی بیمه به محکمه سپرده اند. کارشناسان جبران خساره را 2-6 تریلیون دالر ارزیابی میکنند. برای عربستان سعودی باخت همزمان به فاجعه مالی و سیاسی مبدل خواهد گشت.

وکلای مدافع که از منافع حکومت عربستان سعودی نمایندگی میکنند، بدون شک، تجربه زیاد دارند و دارای مهارت بلند مسلکی می باشند. آنها در باره سخنان خالد شیخ محمد شک و تردید دارند و سعی می ورزند غیرقانونی بودن معامله را ثابت سازند، اما طرف دیگر از خود دلایل دارد.

خالد شیخ محمد ممکن از اعدام در چوکی برقی رهایی یابد که به صدور حکم دیگر منجر خواهد شد که به مردم برادر عرب ضرر خواهد رساند و فقط به خدا معلوم است که بعداً چه خواهد شد.

دیدگاه‌ها و نظریاتی که در مقالات نشر می‌شوند، مربوط به سخنران می‌باشند و ممکن با نظریه اسپوتنیک، مطابقت نداشته باشند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر