میدان هوایی نو در روستوف برای مسابقات قهرمانی جهان FIFA 2018 در اواخر نوامبر بوجود خواهد آمد

میدان هوایی نو در روستوف برای مسابقات قهرمانی جهان FIFA 2018 در اواخر نوامبر بوجود خواهد آمد

© Photo / Twelve Architects
روستوف نا دونو
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

به اساس هدایت حکومت فدراسیون روسیه سر از تاریخ 27 نوامبر در روستوف کرانه دریای دون میدان هوایی پلاتوف افتتاح خواهد شد. در این باره آژانس تاس خبر داده است.

این پروژه بر مبنای مشارکت دولتی — خصوصی در چارچوب برنامه فرعی «حمل و نقل هوایی» پروگرام رشتوی فدرالی «انکشاف سیستم ترانسپورتی روسیه (سال های 2010-2020) و پروگرام آمادگی برای مسابقات قهرمانی فوتبال جهان FIFA 2018 تحقق می یابد.

میدان هوایی بین المللی پلاتوف میدان هوایی هوانوردی ملکی و میدان بین المللی کهنه را که سر از 1 مارچ سال 2018 بسته خواهند شد، تعویض میکند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر