مسابقه افتتاحیه
گروه A
مسکو (لوژنیکی)
روسیه
14/06 18:00
عربستان سعودی
14/06 18:00
مسابقات بعدی
گروه A
یکاترینبورگ
مصر
15/06 17:00
اروگوای
15/06 17:00
گروه B
سن پترزبورگ
مراکش
15/06 18:00
ایران
15/06 18:00
گروه B
سوچی
پرتکال
15/06 21:00
اسپانیا
15/06 21:00
مسابقات و نتایج >

خبرها

همه خبرها >
1/10