00:56 19 سپتمبر 2021
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

بخاطر این که طالبان به سرنوشت داعش و القاعده دچار نشوند، باید تغییر پذیر باشند.

به گزارش اسپوتنیک، ماچیتیدزه یک تن از تحلیلگران مشهور و افغانستان شناس در این مورد ابراز نظر  نموده گفت:

"از سال 2011، بسیاری از کشورها هنگام جدا شدن از القاعده با آنها (طالبان) به عنوان شورشی رفتار می کنند. این روی کاغذ نوشته نشده است، اما عملاً اتفاق افتاده است. بنابراین، امکان مذاکره با آنها وجود دارد. این یک سوال بسیار ظریف است. آنها در سالهای اخیر تا حدودی تغییر کرده اند".

وی تاکید کرد که آنها دیدند چه اتفاقی برای داعش و القاعده افتاده است. آنها اهداف بزرگی را تعیین نمی کنند. هدف اصلی آنها افغانستان است. جایی که قدرت را در دست گرفتند و جایی که زندگی مناسب را ترتیب می دهند. در مورد مسئله زنان ، قام های مثبت مشاهده می شود.

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر