سامارا

استادیومسامارا آرنا
گروه A
اروگوای
روسیه
25/06 18:00
گروه H
سنگال
کلمبیا
28/06 18:00
یک هشتم نهایی
برزیل
مکزیکو
02/07 18:00
یک چهارم نهایی
سوئدن
انگلستان
07/07 18:00